!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

dronebilde over Oslo sentrum fra OsloMet taket

Stipendiat innenfor tegnspråkfeltet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier, tegnspråktolking og tolking i offentlig sektor, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tegnspråk og tolking, samt tolking i offentlig sektor. Instituttet tilbyr masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling, og har ansvar for emner i tegnspråkdidaktikk i grunnskoleutdanningen. I tillegg tilbys en rekke videreutdanningsemner.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST). Les mer om instituttet her: Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) - OsloMet. Se Instituttets forskningsgrupper her.

ArbeidsområdeVi ser etter deg som har en sterk forskningsinteresse i tegnspråkfeltet og tegnspråktolking. Stipendiatstillingen finansieres som en 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Avhengig av søkerens kompetanse og instituttets behov, vil det i tillegg bli vurdert om det kan legges til inntil 12 måneder med undervisning og faglig administrative oppgaver. Det er viktig at du i søknaden anfører om en utvidelse av tid er ønskelig for deg slik at stipendiatperioden blir på fire år med 75 % forskning og 25 % undervisningsrelatert arbeid. Stillingen er ledig fra 01.09.2024. 

Stillingen er tematisk åpen men prosjektet må omhandle tegnspråkfeltet eller tegnspråktolking, og være innenfor den faglige profilen ved seksjon for tegnspråk og tolking ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Prosjektet vil være knyttet til forskningsgruppen Tolking, språk og kommunikasjon. Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonene på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppen og pågående forskningsprosjekt.   

Kvalifikasjoner og vilkår

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse og prosjektets relevans for utlysningens fagområder.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

Ønskede egenskaper:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. Tegnspråklige døve oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 532 200 kr.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». 

Sakkyndig komitéSøkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden: 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt. 

Søknadsfristen er 18. februar 2024. NB: finn.no tillater kun at en annonse ligger ute i 6 uker, derfor er det forskjellige søknadsfrister på finn.no og på OsloMet: https://www.oslomet.no/om/ledige-stillinger/stipendiat-innenfor-tegnspraakfeltet

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram