Tre kolleger i samtale mellom bokhyller

Stipendiat innenfor tolkestudier

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier, tegnspråktolking og tolking i offentlig sektor, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tegnspråk og tolking, samt tolking i offentlig sektor. Instituttet tilbyr masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling, og har ansvar for emner i tegnspråkdidaktikk i grunnskoleutdanningen. I tillegg tilbys en rekke videreutdanningsemner.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet Institutt internasjonale studier og tolkeutdanning (IST). Instituttet har to forskningsgrupper. Les mer om instituttet og forskningsgruppene på vår nettside: https://www.oslomet.no/om/lui/ist. 

Arbeidsområde

Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2023. 

Den som blir ansatt i stillingen vil være knyttet til enten seksjon for tegnspråk og tolking eller seksjon for tolking i offentlig sektor, begge ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Avhandlingsprosjektet vil knyttes til forskningsgruppen Tolking, språk og kommunikasjon. Forskningsgruppens vitenskapelige ambisjon er å bidra til nye innsikter om profesjonell kommunikasjon i samfunn som er preget av språklig mangfold og språkbarrierer. Formålet er å stimulere profesjonaliseringen av tolking og kommunikasjon i samfunnet. Forskningsgruppen er unik ved at den forener forskere fra tolkestudier mellom ulike talte språk, og forskere fra tolkestudier mellom talte språk og tegnspråk.

Prosjektbeskrivelsen skal ha fokus på et eller flere av følgende tematiske felt:

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her: https://www.oslomet.no/en/study/lui/educational-sciences-teacher-education-phd/research-proposal-template-educational-sciences. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppen og pågående forskningsprosjekt. Vennligst ta kontakt i god tid før juleferien. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr. Kurset holdes digitalt 22. november 2022 kl. 13.00. Påmeldingsfrist er 20. november, og for påmelding følg link: https://nettskjema.no/a/295494. 

Kvalifikasjoner og vilkår

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. Minoritetsspråklige og tegnspråklige døve oppfordres til å søke. 

Vi tilbyr

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 501 200 kr.Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig komité

Kvalifiserte søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden: 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt gurosten@oslomet.no.

Søknadsfrist:         01.01.2023Ref:                        22/07007

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn