English version

Stipendiatstilling innen systemorientert design

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for produktdesign tilbyr bachelor- og masterstudium i produktdesign, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet utlyser en åpen stipendiatstilling innenfor systemorientert design. Stillingen er knyttet til Institutt for produktdesign. Stipendiatperioden er tre år. Det faglige arbeidet skal lede frem til en doktoravhandling som stipendiaten skal disputere ved OsloMet for å oppnå graden ph.d.

Forskningsområde

Vi søker en stipendiat til forskningsprosjektet REDUCE – rethinking everyday plastics. Prosjektet er innvilget finansiering fra Norges forskningsråd for perioden 2021–2025 og ledes av Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) ved OsloMet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Institutt for produktdesign.

Det forventes at du utfører forskning som skissert i prosjektbeskrivelsen. De viktigste problemstillingene prosjektet skal utforske er:

  1. Å identifisere industrielle, politiske, sosiale og kulturelle barrierer og muligheter for å designe og redesigne systemer, produkter og tjenester for å redusere bruken av plast.
  2. Å tenke nytt rundt produkter, tjenester og systemer for å redusere bruken av plast i fritids- og hygieneprodukter og produkter knyttet til barndom.

Arbeidet vil bestå av workshops, analyse av resultater fra andre deler av prosjektet i et systemorientert designperspektiv, visualisering av komplekse systemer for å identifisere mulige intervensjonspunkter og utvikling av designkonsepter for alternative produkter, tjenester og systemer. Videre vil prosjektet basere seg på en samarbeidstilnærming der forskere, designstudenter, prosjektpartnere og andre relevante aktører sammen jobber frem konsepter og scenarioer som kan bidra til bærekraftige forbrukspraksiser for fremtiden.

REDUCE er et tverrfaglig prosjekt der forskere fra feltene design, sosiologi og historie skal samarbeide med en rekke bedrifter og organisasjoner for å se på plast i et systemperspektiv og undersøke hvordan vi kan redusere bruken av plastprodukter i hverdagen.

Prosjektet vil særlig se på tre forbruksområder der det brukes mye plast: hygieneprodukter (f.eks. menstruasjonsprodukter), fritidsprodukter (f.eks. sportsutstyr og klær) og produkter knyttet til barndom (f.eks. leker). Som kjent er den plasten vi bruker aller mest av, laget av ikke-fornybare karbonressurser forbundet med klimagassutslipp, altså olje I tillegg er det svært lite av den plasten vi bruker som per i dag lar seg gjenvinne, grunnet mangel på fungerende systemer. En del plast lekker skadelige kjemikalier og mikroplast og forsøpler landskap og hav – derfor må vi redusere forbruket av den. Samtidig er plast et vidundermateriale som kan brukes til nesten hva som helst, formes og farges i en uendelighet av muligheter. I noen produkter er plasten det absolutt mest egnede materialet og vil fortsette å være det en stund fremover, til vi finner et alternativ som har like gode egenskaper som plasten. Dette er ikke produktene vi er opptatt av i REDUCE. Vi er opptatt av å redusere forbruket av plastprodukter der det allerede finnes eller kan utvikles alternativer. Vi er også opptatt av systeminnovasjon som kan redusere behovet for plastprodukter og forhindre plastforurensning. Ved å se på plasten fra ulike perspektiver knyttet til forbrukernes hverdagsliv, politiske reguleringer og prosesser og produktutvikling i næringslivet vil vi bidra til å identifisere barrierer og muligheter for å redusere plastforbruket i fremtiden. Det er også et mål å utvikle produkter, tjenester og systemer som kan gjøre oss mindre avhengige av plast.

Prosjektet vil bidra med kunnskap om:

Kvalifikasjonskrav

Kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden kvalifiserer til: https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_en

Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).

På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

Alle disse dokumentene må lastes opp. Originale dokumenter og gyldig pass må presenteres hvis du blir innkalt til intervju. OsloMet utfører dokumentkontroll for å evaluere kandidatene og sikre rettferdig behandling. Alle søknadsdokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert.

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Ansettelse forutsetter opptak på et ph.d.-program ved OsloMet, i påvente av etableringen av det nye programmet Innovasjon for bærekraft i regi av TKD og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen vår, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Praktisk informasjon om å flytte til Oslo og bo i Norge

Sakkyndig vurdering

Som søker vil din søknad bli bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autoriserte. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører dokumentsjekk for å sikre at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene, vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Stipendiatens hovedveileder vil være professor Tore Gulden vedInstitutt for produktdesign og biveileder vil være forsker II Marie Hebrok ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, som er prosjektleder for REDUCE.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte instituttleder Einar Stoltenberg: +47 915 52 441, mail: estolten@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 Stipendiat. Lønn NOK 492 200 pr. år, som tilsvarer lønnstrinn 54.

Vil du søke stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen “søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).