English version
To kolleger i samtale vandrer ned trappa ved biblioteket med gule OsloMet bærenett

Stipendiatstillinger i utdanningsledelse og pedagogikk

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har to ledige åremålsstillinger som stipendiat tilknyttet institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Instituttet har 11 forskningsgrupper. Les mer om instituttet og forskningsgruppene på våre nettsider: https://www.oslomet.no/om/lui/gfu. Særlig relevant for denne utlysningen er forskningsgruppene Utdanningsledelse, Klasseromsforskning og Tekst og fagdidaktikk.  

Arbeidsområde

Stillingene finansieres som 100 % stillinger i fire år, og innbefatter 75% forskning og 25% undervisningsrelatert arbeid. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.09.2023. 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her: https://www.oslomet.no/en/study/lui/educational-sciences-teacher-education-phd/research-proposal-template-educational-sciences. Kandidater inviteres til å utforme et forskningsprosjekt som er knyttet til utdanningsledelse rettet mot skoleledelse, eller et prosjekt i pedagogikk rettet mot elev/danning. Interesserte søkere bes henvende seg til en av kontaktpersonene på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppene og pågående forskningsprosjekt. Vennligst ta kontakt med dem i god tid før juleferien. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr. Kurset holdes digitalt 22. november 2022 kl. 13.00, og varer to timer. Påmeldingsfrist er 20. november, og for påmelding følg link: https://nettskjema.no/a/295494.

Kvalifikasjoner og vilkår

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på 

Ønskede egenskaper:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen og diskusjon av aktuelle prosjektvinklinger:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 501 200 kr.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden: 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt. Det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater. En prøveforelesning knyttet til undervisningsdelen av stillingene vil være en del av intervjuet.Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt gurosten@oslomet.no

Søknadsfrist:    01.01.2023Ref:                   22/07008

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn