Stipendiatstillinger innen barnehage, skole, tegnspråk, fagfornyelsen og lærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Stipendiatstillinger innen barnehage, skole, tegnspråk, fagfornyelsen og lærerutdanning 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) lyser ut inntil fem stipendiatstillinger innenfor ulike felt med relevans for barnehage, skole, tegnspråk og lærerutdanning som knyttes til overordnede prosjekter forankret enten til Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, Institutt for barnehagelærerutdanning, eller Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Stipendiatstillingene finansieres som 100% stillinger i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.09.2020. Les mer om fakultetet her

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden, og som knyttes til ett av de overordnede prosjektene i oversikten nedenfor. Mal som skal brukes, finnes her

Interesserte søkere bes henvende seg til oppnevnte kontaktperson for det overordnede forskningsprosjektet eller utdanningsvitenskapelige feltet nedenfor som er relevant for den prosjektbeskrivelsen som skal utarbeides. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 11. februar 2020 kl.14.00-15.30 i Pilestredet 42, rom Q6031. Påmelding via denne lenka: påmeldingsskjema, påmeldingsfrist er torsdag 6. februar 2020. 

Nedenfor er det beskrevet seks ulike tematiske føringer. Søknader til ph.d.-prosjekter for de fem stillingene må knyttes til en av de tematiske føringene, og husk å merke søknaden din med prosjektets/temaets overskrift: 

 

 

 

 

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 479 600 kr. per år. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter: 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autoriserte. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.