Stipendiatstillinger innen demokrati, likestilling, læring og mobilisering for fremtidige borgere

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Stipendiatstillinger innen demokrati, likestilling, læring og mobilisering for fremtidige borgere 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) lyser ut to stipendiatstillinger koblet til prosjekt «Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens (DEMOCIT)» finansiert av Norges forskningsråd. Prosjekter er forankret til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Stipendiatstillingene finansieres som 100% stillinger i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.09.2020. Les mer om fakultet her. 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden, og som knyttes til ett av to arbeidspakker i prosjekt. Mal som skal brukes, finnes her.

Interesserte søkere bes henvende seg til oppnevnte kontaktperson for det overordnede forskningsprosjekt. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 11. februar 2020 kl.14.00-15.30 i Pilestredet 42, rom Q6031. Påmelding via denne lenka: påmeldingsskjema, påmeldingsfrist er torsdag 6. februar 2020. 

Nedenfor er det beskrevet to ulike arbeidspakker. Søknader til ph.d.-prosjekter for de to stillingene må knyttes til en av disse arbeidspakkene og merkes med samme overskrift:

Kvalifikasjoner og vilkår

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 479 600 kr. per år. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrerer du din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter: 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.