Studentassistent ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet i emnet M1GPE1100-1200, Pedagogikk og elevkunnskap emne 1 og 2 (1. året)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Studentassistent ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet i emnet M1GPE1100-1200, Pedagogikk og elevkunnskap emne 1 og 2 (1. året)

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med sosial og faglig støtte til andre studenter?

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Vi planlegger å starte opp læringsverksted for i emnet M1GPE1100-1200 (pedagogikk og elevkunnskap) som skal vektlegge arbeid med ulike undervisningsmetoder for både faglig og sosial læring. Vi søker 4 studentassistenter til dette arbeidet. Studentassistentene skal planlegge og igangsette aktiviteter for 1.årsstudenter og skal jobbe med:

Arbeidet er forventet å kreve 10 timer per måned i perioden 20.08.21 til 29.04.2022. Totalt 90 timer.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

Personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner vil bli vektlagt. For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord der du forteller litt om egne erfaringer du tenker er aktuell for denne stillingen. Dette som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad må være på norsk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist: 1. august 2021

 

 

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).