c62d12258ec6eb5ce243cf025a77bf67.jpg

Studentassistent ved TKD fakultet, OsloMet Makerspace

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Studentassistent ved TKD fakultet, OsloMet Makerspace

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

I samarbeid med forfatterne bak boken "Ti Utrulege Oppfinningar" (https://samlaget.no/products/ti-utrulege-oppfinningar) skal Makerspace lage filmsnutter som viser eksempler på prosjekter som kan lages i Makerspace.  

Film 1: Hvordan teknologi som internett og 3D-printere kan demokratisere innovasjon, med proteser som eksempel.

Film 2: Hvordan innovasjon i dag ofte blir forbundet med ressurskrevende avansert teknologi – mens det er vel så viktig med enkle løsninger som krever få ressurser og lar seg reparere og vedlikeholde.

For disse filmene skal det lages følgende rekvisitter/gjenstander:

1) lue med en motorisert liten solparasoll, inspirert av Simone Giertz sine "shitty robots".

2) 3D printet protese (Innebærer IKKE CAD-modellering, kun 3D printing)

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Studentassistenten skal jobbe med:

Arbeidet er forventet å kreve 80 timer totalt i perioden 30.juni – 30.august.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

Seksjonsleder Evin Güler, 41512247, eving@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 30. september, søknader behandles fortløpende frem til 30. september.  

Ref: 21/07077               

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).