!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

cecd1c828d6ea986155b92933dddfa2a.jpg

Studentassistenter ved Fellesadministrasjonen i INTERACT 

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Studentassistent ved Fellesadministrasjonen i INTERACT 

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter? 

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet. 

Dine oppgaver vil i hovedsak være 

Studentassistenten skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter og skal jobbe med: 

Arbeidet er forventet å kreve 6 timer per måned i perioden 10. – 20. juni eller 21-28 oktober og 12 timer per måned i tidsrommet 4.- 7. januar 2022.  

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper 

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt. 

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.  

Vi kan tilby deg 

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV,  karakterutskrift og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte: 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem. 

Søknadsfristen er løpende.

Referansenummer: 21/05207

  

  

 

 

 OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).