643eeb59474fddde59ad10eb52e73277.jpg

Studieleder for fagområdet ernæring

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ernæringsfeltet er i utvikling - Vil du være med å lede et proaktivt kollegium og påvirke veien videre innen forskning og utdanning?

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker en inspirerende og utviklingsorientert studieleder for fagområdet ernæring (tittelen kan bli endret som følge av pågående organisasjonsendringer ved instituttet og fakultetet) med god innsikt i utdannings- og forskningssektoren. Fagområdet skal drive undervisning og forskning av høy kvalitet og har et særlig ansvar for masterprogrammet i samfunnsernæring og for utviklingen av en tverrfaglig master i ernæring. Videre har fagmiljøet et særlig ansvar for å gi undervisning innen ernæring på tvers av ulike utdanningsprogram. Fagområdet er i sterk utvikling og vi har som mål å bli nasjonalt ledende innen forskning og undervisning på dette feltet.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1.10.2020. Lederfunksjonen er anslått til 50% med den øvrige tiden til undervisning og/eller forskning.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Dette skaper gode betingelser for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering. Fagområdet ernæring blir ett av de nye fagområdene. Instituttet har studenter tilknyttet to studiesteder og noe reising må derfor påregnes. Fagområdet ernæring er for tiden plassert på Kjeller, men dette kan bli endret. Instituttets bachelorutdanninger er i gang med å utvikle nye programplaner og masterporteføljen ved instituttet revideres i løpet av 2020.

Universitetet har en klar satsing på forskning, og instituttet har en egen forskningsgruppe innen ernæring.

Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

Ansvarsområde

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for fagområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Studieleder vil samarbeide med studieledere for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser. Studieleder skal videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Studieleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen. Den resterende delen av stillingen vil benyttes til undervisning, veiledning og/eller FoU-arbeid etter avtale med instituttleder

Vi søker deg som møter følgende krav

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere som førsteamanuensis eller professor, kan det vurderes å ansette på førstelektor/universitetslektornivå.

Vi ønsker at du har

Vi vektlegger at du

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby  

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk, stillingskode 1473, som studieleder, kr. 679 000 – 765 100 per år (ltr. 73-78). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.  

Søknadsfrist: 10.8.20

Ref:  20/05792

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.