Spesialsykepleiere innen akuttsykepleie øver på prosedyrer

Studieleder til bachelorprogrammet i sykepleie

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Vil du lede et dynamisk og ambisiøst utdannings- og FoU-miljø innen sykepleie?  

OsloMet har et av landet største utdannings- og forskningsmiljø innen sykepleie og vi søker nå etter ny studieleder til vår bachelorutdanning i sykepleie. Stillingen er organisatorisk plassert ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), Fakultet for helsevitenskap

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 01.05.2023.

Instituttet har ca. 250 ansatte og ca. 3200 studenter på bachelor og masternivå. Ca. 1600 er bachelorstudenter i sykepleie, fordelt på Campus Pilestredet og Kjeller.

Instituttet har innført ny felles programplan for begge studiesteder (Kjeller og Pilestredet). Denne gjennomføres i tett samarbeid mellom begge campuser og har en klar målsetting om at bachelorutdanningen i sykepleie skal prioriteres og styrkes i årene som kommer. Instituttet har også en klar satsing på forskning. Flere forskningsgrupper er etablert og andre er under etablering. Fakultet for helsevitenskap har for tiden to ph.d.-programmer

Instituttet er nå fordelt på ni avdelings-/studielederområder, men er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering.  En fagorganisering har som mål å gi større helhet og progresjon i fag og læringsutbytter innenfor og på tvers av utdanningsprogram, styrket forskning, samt optimal og systematisk bruk av kompetanse på tvers av nivå og fagmiljøer, og dermed også optimal bruk av instituttets ressurser. Dette kan medføre endringer i ansvarsområdet for studielederstillingen, men med tilsettelse i vårsemesteret gir det også mulighet til å påvirke endringene som skal gjøres.    

Ansvarsområde

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for avdelingen som pr. nå primært har ansvar for 3. studieår i Bachelor i sykepleie, samt ansvar for masterspesialisering i kreftsykepleie og veilederutdanning for praksisveiledere. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Pr. nå vil du ha personalansvar for ca. 30 ansatte. Du vil samarbeide med lederne for de øvrige studie-/avdelingsområdene med hensyn til disponering av personalressurser, og videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.Det er fire studieledere som drifter bachelorutdanningen og disse arbeider tett sammen. Videre vil du inngå i instituttets ledergruppe på til sammen 9 studie-/avdelingsledere og som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingene er nærmere beskrevet i egen stillingsbeskrivelse

Kvalifikasjonskrav:

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 som studieleder, lønnstrinn 77 – 82, kr. 765 600 – 888 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med din søknad laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 18. desember 2022Ref: 22/08308

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn