!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Generelle campusbilder_BAW_11.jpg

Studieleder til bachelorprogrammet i sykepleie og masterspesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studielederområde 2, søker en inspirerende og faglig visjonær studieleder med god innsikt både i praksisfeltet og utdannings- og forskningssektoren. Studielederområdet omfatter bachelor i sykepleie og master i empowerment og helsefremmende arbeid ved studiested Kjeller, med totalt ca. 500 studenter.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1. juni 2024.

Instituttet har en ambisjon om å være nasjonalt ledende innen sykepleierutdanning. Bachelorutdanningen har totalt fire studielederområder der tre er lokalisert i Pilestredet og ett er på Kjeller. Studielederne jobber tett sammen for å styrke enhetlig utdanning på tvers av campus. Masterspesialiseringen inngår i fakultetets masterprogram i helsevitenskap (MAVIT).

Studielederområdet har et godt arbeidsmiljø og består i dag av ca. 28 ansatte som har et tett samarbeid og utfører undervisning og forskning av høy kvalitet.

Du vil inngå i et engasjert lederteam ved instituttet som ledes av instituttleder. Instituttet ivaretar et viktig samfunnsmandat med spennende oppgaver og store utviklingsmuligheter. 

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning med ambisjoner om å styrke tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. 

Universitetet har en klar satsing på forskning og fakultetet har forskningsgrupper på en rekke felt. Instituttet har landets største utdannings – og forskningsmiljø innen sykepleie og innen jordmorfag og har etablert flere forskningsgrupper, bl.a. empowerment og livskvalitet. 

Fakultet for helsevitenskap har ett ph.d.-program.

Ansvarsområde 

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for studielederområdet. Dette innebærer resultatansvar for økonomistyring, personalforvaltning og HMS, forskning, utdanning og formidling. Studieleder samarbeider med ledere for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser. Studieleder skal sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være: 

Kvalifikasjonskrav 

Personlig egnethet og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

Det er en fordel at du har 

Vi ønsker deg som 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1473 studieleder, lønnstrinn 76-82, dvs. kroner 777 900-919 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søknadsfrist: 15. april 2024Ref.: 24/09221

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram