!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

d21abe0b4443bf1021569ab3960e9132.jpg

Studieleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to stillinger som studieleder for perioden 01.08.2021-31.07.2025. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år, totalt tolv år.

Les mer om våre forskergrupper her.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs.  Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
Det er fem studielederstillinger ved instituttet, hvorav to stillinger er ledige. Studielederne inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til instituttleder. Ledergruppen ved instituttet arbeider i team. Ansvar og oppgaver for studieleder er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Studieledere har ansvar for delegert virksomhet innenfor eget studielederområde i tillegg til faglig og administrativt ansvar, i godt samarbeid med de øvrige medlemmene i instituttets ledergruppe. Studieledere har ansvar for at virksomheten i et avgrenset område gjennomføres i tråd med vedtatt strategi og mål. Dette innebærer også personalansvar og økonomioppfølging.

Studieledere har i tillegg noen instituttovergripende ansvarsområder. Hovedtrekk ved fordelingen er:

For begge stillinger er det ønskelig med sterkt barnehagefaglig engasjement for utdanning og forsking. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har som en visjon å være landets ledende innen lærerutdanning. Institutt for barnehagelærerutdanning har et av landets største utdannings- og forskningsmiljøer innen barnehagepedagogikk. Vi søker studieledere som kan være pådrivere i dette arbeidet. 

Institutt for barnehagelærerutdanning er et institutt i utvikling og endring. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

Til stilling nr. 1:

Til stilling nr. 2:

Til begge stillingene:

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Ønskede egenskaper:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.  

Vi tilbyr:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73, kr 679 000,- til lønnstrinn 78, kr 765 100,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).