!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Studieledere - Institutt for produktdesign

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for produktdesign tilbyr bachelor- og masterstudium i produktdesign, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for produktdesign søker to utviklingsorienterte studieledere i 50% stilling, én stilling for vårt bachelorprogram og én for masterprogrammet. Du kan søke en av stillingene eller begge. Ansettelsen skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Ønsket tiltredelse er 1.8.2021.

Institutt for produktdesign holder til på Kjeller ved Lillestrøm, men vil flytte i løpet av åremålsperioden. Det er en pågående prosess og det er foreløpig ikke avgjort om instituttet vil lokaliseres på Campus Pilestredet i Oslo sentrum eller Campus Romerike.

Fakultetet er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for produktdesign vil stå sentralt i denne utviklingen. Som studieleder vil du være med å påvirke veien videre. Vi har motiverte og dyktige ansatte som hele tiden utvikler faget.

Studielederne har instituttleder som nærmeste leder og inngår i instituttleders ledergruppe. Vi søker deg som motiveres av å jobbe med ledelse i et miljø i stadig utvikling.

Ansvarsområde

Som studieleder får du faglig og administrativt ansvar for studieområdet, i et godt samarbeid med instituttets ledergruppe. Dette innebærer delt resultatansvar for forskning, utdanning og formidling. Du får ansvar for at virksomheten i ditt avgrensede område gjennomføres i tråd med vedtatt strategi og mål med personalansvar og begrenset budsjettansvar og økonomistyring.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Kvalifikasjonskrav

Det er en fordel at du har

 Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

Prosess

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte instituttleder Einar Stoltenberg, tlf. 915 52 441

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ,1473 studieleder. Lønn kroner 682 000 – 768 500 ( ltr. 73 - 78) pr. år i 100% stilling.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «søk her».

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).