!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Studieledere ved Institutt for barnehagelærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig fire stillinger som studieledere for perioden 01.08.2020-31.07.2024. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år, totalt tolv år. 

Les mer om våre forskergrupper her.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 120 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs.  Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Det er i dag fem studieledere ved instituttet. Studielederne inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til instituttleder. Ledergruppen ved instituttet arbeider i team. Ansvar og oppgaver for studieleder er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse

Studieledere har ansvar for delegert virksomhet innenfor eget studielederområde.  Studieledere har ansvar for praksis, studiekvalitet, utvikling og daglig drift av hele eller deler av utdanningsprogram. Studieledere har blant annet økonomioppfølging og personalansvar. 

Studieledere har i tillegg noen instituttovergripende ansvarsområder. Hovedtrekk ved fordelingen er:

Studielederområde 1, BLU heltid
Studielederområde 2, Masterutdanning og internasjonalisering
Studielederområde 3, Oppdragsvirksomhet og ABLU
Studielederområde 4, FoU
En av studielederne vil få ansvar for instituttets arbeid med skikkethetsvurdering. 

Institutt for barnehagelærerutdanning er et institutt i utvikling og endring. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen, samt som følge av endringer i organisasjonen. 

Kvalifikasjonskrav:

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 Ønskede egenskaper:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr:

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73, kr 679 000,- til lønnstrinn 78, kr 765 100,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

Vil du søke på stillingene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen». Registrer din søknad og CV og anfør hvilken av stillingene du søker på, enten en eller begge.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.