To Ph.d.-stipendier indenfor dagtilbudsforskning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

To Ph.d.-stipendier indenfor dagtilbudsforskning

PhD-programmet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet, opslår i samarbejde med Hjørring, Frederikshavn, Thisted og Aalborg Kommune og Professionshøjskolen UCN i Danmark to Ph.d.-stipendier indenfor dagtilbudsområdet.

Stipendiaterne vil forskningsmæssigt blive tilknyttet henholdsvis forskningsgruppen Barneliv og professjonsutøvelse og SAMBA på OsloMet samt forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed på Professionshøjskolen UCN. Stillingerne er 4-årige og vil bestå af 25% undervisning på pædagoguddannelsen på UCN og 75% forskning.

Baggrund:

Ph.d.-stipendierne opslås med særligt henblik på at skabe ny viden om børns hverdag i dagtilbud.

En meget stor andel af danske børn går i dagtilbud – det være sig dagpleje, vuggestue og børnehave – hvilket i sig selv udpeger feltet som et væsentligt forskningsfelt. Dette aktualiseres yderligere af, at der på dagtilbudsområdet er stor politisk bevågenhed omkring vigtigheden af tidlig indsats, og af at der i juni 2018 er vedtaget en ny dagtilbudslov med nye læreplanstemaer og et nyt pædagogisk grundlag. Disse forandrede vilkår og krav bekræfter således behovet for forskning indenfor dagtilbudsområdet, hvilket er baggrunden for disse to ph.d.-stipendier.

Der kan ansøges stipendier indenfor følgende to temaer:

In- og eksklusion i hverdagens praksisser i dagtilbud

Under dette tema opfordrer vi til studier, der vil undersøge in- og eksklusionsprocesser i de helt nære hverdagsfællesskaber i praksis. Man taler ofte om ’børn i udsatte positioner’, og under dette tema vil vi gerne have undersøgt den positionering, der sker – både mellem børn og voksne, og mellem børnene selv. Dette med henblik på at styrke arbejdet med at inkludere alle børn i børnefællesskaber.

Ph.d.-projektet forventes at udforske og undersøge temaer, der kan medvirke til at skabe viden om in- og eksklusionsprocesser i hverdagens praksisser i dagtilbud. Kandidaten kan i sit projektforslag eksempelvis (men ikke nødvendigvis) adressere følgende:

Empiriindsamlingen skal foregå i dagtilbud i Aalborg og Thisted Kommune.

Praksisnært kvalitetsarbejde i dagtilbud

En central del af den styrkede lærerplan for dagtilbud handler om, at den faglige evalueringskultur i de enkelte dagtilbud skal styrkes. Dette kan blandt andet handle om at arbejde praksisnært med kvalitetsredskaber. Med dette Ph.d.-stipendie ønsker vi at få undersøgt, hvordan man kan arbejde med kvalitet på en måde, som bidrager til den faglige evalueringskultur og at undersøge hvordan dette arbejde indgår i en hverdag, hvor der er mange andre gøremål.

Ph.d.-projektet forventes at udforske og undersøge temaer, der kan medvirke til at skabe viden om hvordan man kan arbejde praksisnært med at styrke kvaliteten i dagtilbud. Kandidaten kan i sit projektforslag eksempelvis (men ikke nødvendigvis) adressere følgende:

Empiriindsamlingen til dette stipendium skal foregå i dagtilbud i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn Kommune

For begge stipendier gælder:

Kvalifikationskrav

Ved vurdering og rangering af kvalificerede ansøgere vil der blive lagt vægt på: 

Ønskede egenskaber

Det er vigtigt for OsloMet at afspejle befolkningen i vores region og vi ønsker alle kvalificeret ansøgere velkommen. Vi arbejder aktivt med at udvikle os som en inkluderende arbejdsplads og vil søge at tilrettelægge arbejdspladsen som du har behov for. Har du perioder i livet, hvor du ikke har været i arbejde eller har været under uddannelse, er du også velkommen til at søge hos os. 

Vi tilbyder dig:

Nærmere oplysninger:

For yderligere informationer om stillingerne, kontakt:

Stillingen aflønnes efter Statens lønregulativ, stillingskode 1017, løntrin 54, 479 600 nkr (brutto per år i 100% stilling) i de 75 % af stillingen, hvor stipendiaten er tilknyttet OsloMet, de øvrige 25 % aflønnes stipendiaten for undervisningsopgaver som timelærer tilknyttet UCN. Aflønningen som timelærer sker i henhold til cirkulære om timelønnet undervisning og cirkulære om censorvederlag af 2001.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søge en af stillingerne, skal du registrere din ansøgning og dit CV ved at benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

Sagkyndigt udvalg

Som ansøger vil du blive vurderet af et sagkyndigt udvalg. I ansøgningen må du uploade følgende dokumenter:

Før indsendelse af ansøgningen til det sagkyndige udvalg, gennemgås alle ansøgere af fakultetet. Ansøgninger fra ikke-kvalificeret ansøgere vil ikke blive sendt til vurdering. 

Dokumenterne må være på engelsk eller skandinaviske sprog. Eventuelle oversættelser skal være autoriserede. Du skal kunne fremvise originaler ved en eventuel samtale. OsloMet gennemfører kontrol af dokumenterne sådan at alle ansøgere sikres en reel og retfærdig konkurrence. Ufuldstændige ansøgninger vil ikke blive sendt til vurdering. 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.