Forside bilder av rødt murbygg, runde vindu med bladverk

Undervisnings- og forskerstilling i pedagogikk eller spesialpedagogikk

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor, eventuelt universitetslektor i pedagogikk eller spesialpedagogikk med ansettelse 01.08. 23

OsloMet søker deg som vil være med å utvikle lærerutdanningene og etter- og videreutdanningene for lærere. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning står midt oppe i spennende utfordringer med blant annet videreutviklingen av femårige masterutdanninger for grunnskolelærere, som ble fullført for første gang forrige studieår, og med deltakelse i partnerskaps- og skoleutviklingsprosjekter. Dette krever økt antall ansatte. Spesielt kompetanse i spesialpedagogikk, begynneropplæring veiledning og skoleutvikling er det nå behov for, men også erfaring fra arbeid i skolen er ønskelig. For å nå våre ambisjoner søker vi en dyktig og engasjert medarbeider, som kan være med å utfylle det samlede kompetansebehovet i pedagogikkseksjonen.

Les mer om instituttet og våre forskningsgrupper:  https://www.oslomet.no/om/lui/gfu/

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 

Kvalifikasjonskrav 

 Til stilling som førsteamanuensis kreves:

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

 

Til stilling som førstelektor kreves:

       eller

       og

 

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

 

Til stilling som universitetslektor kreves:

 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk er et krav til kandidater i alle nevnte stillingskategorier.

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 Det vil bli lagt vekt på

 

Vi ønsker deg som har

 

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, og at du er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr

 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i (førsteamanuensis i kode 1011, førstelektor i kode 1198, eller forsker 2 i kode 1109), tilsvarende kroner (kr. 553 500,-714 000 per år) per år. som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51-66 (fra kr. 478 300,- til kr. 615 000,- per år) Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

For førsteamanuensis:

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

 

For førstelektor:

 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn