!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

To menn i diskusjon over Pc skjerm

Undervisnings- og forskningsstillinger i fysisk fostring

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysisk fostring

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og inter­nasjonale studier er det ledig inntil tre 100 % faste stillinger som førsteamanuensis /førstelektor/universitetslektor i fysisk fostring, med ansettelse fra 01.08.2024.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 135 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehage­lærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videre­utdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærer­utdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid.

De utlyste stillingene er tilknyttet seksjon for fysisk fostring og vil primært være rettet mot undervisning og veiledning i fysisk fostring, samt barn og bevegelse i barnehagealder.  I barnehagelærerutdanningen er fysisk fostring en del av kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse.

Vi arbeider med barn og bevegelse i ulike bevegelsesmiljøer ute og inne. Til stillingen ligger det også tid til forskning- og utviklingsarbeid ved barnehagelærerutdanning (BLU). Det er en fordel at søkere kjenner barnehagefeltet og fysisk fostrings plass i barnehagelærerutdanningen. Det vektlegges erfaring med forskning og utviklingsarbeid rettet mot barn og bevegelse i alder 0 – 10 år.  Søkere med relevant utdanningsbakgrunn kan være idrettspedagogikk, kroppsøving eller fysioterapi knyttet til barn og bevegelse.

Les mer om fakultetet og instituttet: Oslomet.no/om/LUI.Les mer om våre forskergrupper: Oslomet.no/forskning/forskningsgrupper.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

 Til stilling som førsteamanuensis kreves:

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Til stilling som førstelektor kreves:

Til stilling som universitetslektor kreves:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillingerTil alle stillingene kreves: 

Det vil bli lagt vekt på

Til stillinger som førsteamanuensis/førstelektor vil det også bli lagt vekt på:

Vi ønsker deg som har

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, være opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk for (førsteamanuensis i kode 1011, førstelektor i kode 1198), med kroner 615 700 – 745 000 per år, og for (universitetslektor i kode 1009), med kroner 509 300 – 646 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

For førsteamanuensis:

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

For førstelektor:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Ingrid Andvin Tsolakis iats@oslomet.no

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn