Undervisningsstilling i norsk tegnspråk

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier, tegnspråktolking og tolking i offentlig sektor, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tegnspråk og tolking, samt tolking i offentlig sektor. Instituttet tilbyr masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling, og har ansvar for emner i tegnspråkdidaktikk i grunnskoleutdanningen. I tillegg tilbys en rekke videreutdanningsemner.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) er det ledig en midlertidig stilling i 50-100 % som universitetslektor/høgskolelærer, med ansettelse fra 01.08.2024 til og med 30.07.2025.Vi søker deg som ønsker å undervise på årsstudiet i tegnspråk. Det kan også bli aktuelt å undervise på bachelorstudiet i norsk tegnspråk.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

Til stilling som universitetslektor kreves:

Til stilling som høgskolelærer kreves:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på

Vi ønsker deg som har

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, samt er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

Arbeidsspråket i seksjonen er norsk tegnspråk, og det er derfor viktig at den som ansettes behersker dette.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju(prøveundervisning).

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1009/1007 universitetslektor/høgskolelærer, lønnstrinn 43-66, dvs. kr. 454 500-646 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

nestleder Sølve Heikki Hyvärinen-Farestveit, sheikki@oslomet.no

professor Arnfinn Muruvik Vonen, arnvon@oslomet.no

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram