!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

cd883b42da5b4a14f5dd7b2bca6de06e.jpg

Universitetsbibliotekar/hovedbibliotekar – leder for UBs kunnskapsforvaltning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Universitetsbiblioteket (UB), OsloMet, er det ledig en fast stilling som hovedbibliotekar/ universitetsbibliotekar. Den som ansettes skal lede Universitetsbibliotekets kunnskapsforvaltning. Stillingen er plassert i UBs Medieseksjon. Kunnskapsforvaltning er et strategisk satsingsområde og det forventes et tett samarbeid med UBs ledergruppe.

Vi definerer Kunnskapsforvaltning (Knowledge Management) som organisatoriske og teknologiske tiltak for bevaring, foredling og videreutvikling av "intellektuell kapital" i organisasjoner. I UB omfatter dette bevaring, foredling og videreutvikling av intellektuelle produkter fra OsloMets studenter og ansatte innen forskning og læring.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1199 universitetsbibliotekar, lønnstrinn 51 - 66, tilsvarende kroner 458 900 - 597 000 eller 1077 hovedbibliotekar, lønnstrinn 55 - 65, tilsvarende kroner 490 600 – 586 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:         11. juni 2021

Ref:                       21/05162OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).