!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

c0f6ab28c1ae79fc32240559f226f2b0.jpg

Universitetslektor i atferdsbasert ledelse (Organizational Behavior Management - OBM) og personalledelse og arbeidsrett i offentlig forvaltning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Institutt for atferdsvitenskap søker medarbeider til en ettårig midlertidig stilling (100 %) som universitetslektor. Det kan være muligheter for at stillingen forlenges. Stillingen vil inneholde 75% undervisningsoppgaver og 25% faglig utvikling/administrasjon. Instituttet er et tverrfaglig, multidisiplinært fagmiljø.

Instituttet har to bachelorprogram (vernepleie og psykologi), et masterprogram i atferdsvitenskap og et ph.d.-program i atferdsanalyse. Instituttet tilbyr også arbeidslivstilpassa etter- og videreutdanninger. Vitenskapelige ansatte arbeider på tvers av utdanningsprogram. Undervisningsoppgavene vil være knyttet til alle utdanningsprogram ved instituttet, med ansvar for emner på Bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse, Master i atferdsvitenskap og Videreutdanning i personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

For stilling som universitetslektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor, fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på

Personlige egenskaper som nødvendige for stillingen:

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 458 900 – 597 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadsfrist: 5.5.2021
Ref: 21/03898

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).