!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Universitetslektor i billedterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag søker ny medarbeider i 30 % fast stilling som universitetslektor. Stillingen er ledig fra 1.8.2020.

Studiet i billedterapi er et videreutdanningstilbud, deltid, over to år. Programmet er under utvikling med mål om å kunne tilbys som et masterstudium. Studiet omfatter både en forståelse av kreative uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av disse uttrykkene.

Den som ansettes vil ha administrative oppgaver med koordinering av studiet og noe undervisning.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Kvalifikasjonskrav

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Søknadsprosessen

Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: stillingskode: 1009 Universitetslektor, kr. 456 400 – 594 4006 pr. år i 100% stilling, dvs. lønnstrinn 51 - 66. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ” søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.