English version
d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Universitetslektor i industriell automatisering og instrumentering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og et masterprogram innen elektronikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet er i ferd med å utvikle et masterprogram innen mechnical engineering med forventet oppstart i august 2024. Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.

MEK har en ledig stilling som universitetslektor i industriell automatisering og instrumentering. Kandidaten vil undervise i emner som reguleringsteknikk, industriell automatisering, instrumentering og aktuatorer. Kandidaten er også forventet å ta initiativet til og gjennomføre relevant faglig og pedagogisk utviklingsarbeid. 

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Våre medarbeidere må derfor ha en positiv holdning til studentutvikling, i tillegg til å ha en solid faglig og teoretisk bakgrunn. 

Kandidaten som ansettes må være motivert for å videreutvikle akademiske ferdigheter og ha interesse for innovative og digitale undervisnings-metoder og praksis. Erfaring fra utviklingsarbeid i, eller i nært samarbeid med industrien, blir sett på som viktig.

Kandidaten forventes å aktivt styrke og forme det faglige miljøet ved instituttet og universitetet som helhet. Dette innebærer arbeid på tvers av institutter ved TKD, samt samarbeid med andre fakulteter ved OsloMet.

Oppgaver og ansvar

Kvalifikasjoner og erfaring

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i et skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. 

Kandidater som ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestiden må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Kriterier for ansettelse i akademiske stillinger beskrives i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ønskede ferdigheter

I tillegg til kvalifikasjonene beskrevet over, vil følgende bli evaluert som positivt:

Personlig egenskaper

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse oss arbeidsplassen om nødvendig.

Vi kan tilby deg

OsloMets internasjonale karriereside gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo.

Søknadsprosessen

Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen søknadsfristen:

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte TKDs HR seksjon: HRTKD@oslomet.no.

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk: stillingskode 1009 universitetslektor, kroner 468 300 - 604 700, dvs. lønnstrinn 51 - 66. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt.

Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han/henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for avdelingen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.  

Søknadsfrist: 29.05.2022Ref: 22/00257

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn