!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

4f96d22f09d807e2986f825b9432f406.jpg

Universitetslektor i medier og kommunikasjon med vekt på mediedesign og visuell kommunikasjon i praksis

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for journalistikk og mediefag har om lag 450 studenter og 30 faglig tilsatte. Vi holder til i Pilestredet 48, Eva Balkes Hus. Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon, I tillegg tilbyr vi et fagforfatterstudium (årsstudium) og et masterstudium i journalistikk.

Ved Institutt for journalistikk og mediefag er det ledig et treårig vikariat i 50 % stilling som universitetslektor i medier og kommunikasjon med særlig vekt på mediedesign og visuell kommunikasjon i praksis.

Institutt for journalistikk og mediefag er ett av fire institutter ved Fakultet for Samfunnsvitenskap. Instituttet utdanner fagfolk i journalistikk, fotojournalistikk og medier og kommunikasjon. Vår forskning (lenke til forskergruppene) undersøker journalistikk nasjonalt og internasjonalt, fra digital journalistikk, medieentreprenørskap og innovasjon, til medier i krig og konflikt, globalisering og klimajournalistikk.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Den som ansettes vil ha følgende arbeidsoppgaver:

 

Den som tilsettes har plikt til å delta i instituttets generelle virksomhet.

 

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes i stillingen må ha følgende kvalifikasjoner:

 

Det er ønskelig at den som ansettes i stillingen har:

 

Søkere bør dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske i forbindelse med intervju. Kandidater som inviteres til intervju skal holde en prøveforelesning.

 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 

Vi tilbyr

 

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk, stillingskode 1009 universitetslektor i lønnstrinn 51 – 66 dvs kroner 468 300 – 604 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no).  

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Instituttleder Anne Hege Simonsen, email: Anne.Hege.Simonsen@oslomet.no

tlf 911 45 937

Nestleder Anders Graver Knudsen, email: anders-graver.knudsen@oslomet.no

tlf 907 47 539

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Ref: 22/02783

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn