e4772a83c87793852e678011bdc758ad.jpg

Universitetslektor innan helsefaglege emne ved bachelorprogrammet i vernepleie

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitskap, Institutt for åtferdsvitskap, er det ledig to vikariat som universitetslektor innan helsefaglege emne. Vikariatet er ledig frå mai/juni 2020 og vil vare i inntil eitt år.

Instituttet har bachelorprogram i vernepleie og i psykologi, masterprogram i åtferdsvitskap, fleire etter- og vidareutdanningar, og ph.d. –program i åtferdsanalyse.

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene dine vil vere 

Krav til kvalifikasjonar

Generelle kriterium for tilsetjing i stilling som universitetslektor går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

Vi legg vekt på:

Vi søkjer deg som har 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjonar i samband med intervju.

Det er viktig for OsloMet å spegle menneska i regionen vår, og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkommen. Vi arbeider aktivt for å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det. Har du periodar i livet der du ikkje har vore i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søkje hos oss.

Vi kan tilby

Vikariata vert løna etter lønsregulativet til staten kode 1009, som universitetslektor. Løn kroner 456 400 – 594 400 per år, lønnstrinn 51 – 66. Høgare løn kan vurderast for særleg kvalifiserte søkjarar.

Andre opplysningar

Dersom du ønskjer meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med:

Søknad

Vil du søkje på stillinga må du søkje elektronisk ved å nytte knappen nedst på sida "logg inn og søk stillinga".

Innan søknadsfristen må du laste opp desse dokumenta saman med søknaden:

Dokumenta må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk. Omsetjingar må vere autoriserte. Vi vil be om originale dokument ved eit eventuelt intervju. OsloMet kontrollerer dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 15.4.20

Ref.:   20/03238

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.