ac614c305915f1185c5083babe0bddcb.jpg

Universitetslektor innen helsefaglige emner ved Avdeling for vernepleie, helsefremming og inkludering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

UNIVERSITETSLEKTOR INNEN HELSEFAGLIGE EMNER VED AVDELING FOR VERNEPLEIE, HELSEFREMMING OG INKLUDERING

Ved Institutt for atferdsvitenskap er det ledig to faste stillinger som universitetslektor innen helsefaglige emner. Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har virksomhet både på Kjeller og i Oslo.  

Vi søker deg som har fersk klinisk kompetanse innen helsefaglig emner, er løsningsorientert, engasjert og ønsker å bidra til å utdanne fremtidige vernepleiere.

Stillingene er i utgangspunktet 100%, men en lavere stillingsandel kan være mulig, og gjerne i kombinasjon med relevant klinisk stilling eksempelvis 50% ved OsloMet og 50% i kommunehelsetjenesten eller helseforetak. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.  

Les mer om fakultetet og instituttet på vår nettside.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og innen søknadsfristen må du laste opp sammen med søknaden følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1009 universitetslektor. Lønn kroner 509.500 – 615.000 (lønnstrinn 55-66).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:  31.10.2022

Ref:                 22/06503

 

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn