57bdc7a438b8982eaae7a3a0cc33dbd0.jpg

Universitetslektor innen menneske-maskin interaksjon og universell utforming

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden fire forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Les mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Ved Institutt for Informasjonsteknologi er det ledig 100% fast stilling som universitetslektor innen fagområdet menneske-maskin interaksjon og universell utforming av IT. Ønsket oppstartdato er 1. august 2022. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Kandidater som ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestiden må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Kriterier for ansettelse i akademiske stillinger beskrives i  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ønskede ferdigheter

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse oss arbeidsplassen om nødvendig.

Vi kan tilby deg

Søknadsprosess

Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen søknadsfristen: 

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse. 

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte TKDs HR seksjon: HRTKD@oslomet.no. 

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert. 

Annen informasjon

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor kr. 468 300 – 604 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse. 

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt. 

Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han/hun kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for avdelingen. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

 

Søknadsfrist: 22.05.2022

Ref: 22/02450

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn