CampusSommer-87 (1).jpg

Universitetslektor innen transfusjonsmedisin

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vil du være med å utdanne fremtidens bioingeniører?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelig helsefag, avdeling for bioingeniørfag/biomedisin er det ledig en 100% fast stilling som universitetslektor. Vi søker etter en bioingeniør som har solid bakgrunn fra medisinsk laboratoriearbeid, og spesifikt innenfor blodtypeserologi/immunhematologi/generelt blodbankarbeid. Du må trives med studenter i laboratoriet og ha ønske og evne til å gi våre studenter praksisrelevant undervisning. Du vil også være en brobygger mellom utdanningen og praksisfeltet og være involvert i studentenes eksterne praksisperioder.

Avdeling for bioingeniørfag/biomedisin har ansvar for bachelorprogrammet i bioingeniørfag, kompletterende utdanning for bioingeniører og spesialiseringsretningen biomedisin i masterprogrammet helse og teknologi. Det er i dag omtrent 22 ansatte i tillegg til flere stipendiater og postdoktorer tilknyttet fagmiljøet ved bioingeniør/biomedisin.

Stillingen er ledig fra 1. oktober, 2024.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Forskning og utviklingsarbeid er ikke tillagt denne undervisningsorienterte stillingen.

Kvalifikasjoner

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er en fordel om du har

Personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 som universitetslektor, ltr. 57-68, dvs. kroner 557 100,- til 667 700,- pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektronisk rekrutteringssystem og alle dokumentene må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 12. August, 2024 Ref: 24/21815

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram