!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

31464375957_33413a62dd_o (003).jpg

Universitetslektor / Øvingslærer – Bachelor i paramedisin

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Det prehospitale feltet er i utvikling – Vil du være med å påvirke veien videre innen forskning og utdanning?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en 100 % midlertidig stilling som universitetslektor / øvingslærer innen paramedisinfeltet. Det kan være aktuelt å dele opp stillingen i to 50 % stillinger, skriv i søknaden om dette er aktuelt for deg. Varigheten på stillingen er ett år fra tiltredelse. Oppstart snarest mulig. 

Paramedisinutdanningen ved OsloMet søker en engasjert kollega med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av en ny og spennende utdanning sammen med et proaktivt kollegium.

Vi ønsker deg som trives med å jobbe i faglige team, som trives med undervisning, veiledning og fagutvikling og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Kvalifikasjonskrav:

I stillingen som universitetslektor kreves bachelorgrad i paramedisin eller sykepleie og relevant mastergrad; eller 6-årig profesjonsstudium i medisin. 

I stillingen som øvingslærer kreves bachelorgrad i paramedisin eller sykepleie.

For begge stillingskategorier kreves det i tillegg:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Vi vil legge vekt på:

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, kroner 509 300- 646 000 pr. år. Alternativt som 1007 Øvingslærer, lønnstrinn 47-60, kroner 480 900-584 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystemVennligst legg ved følgende i søknaden:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Seksjon HR v/ malin.larsen@oslomet.no

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Søknadsfrist: 21.09.2023Ref:         23/05332

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn