!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

CampusSommer-87 (1).jpg

Universitetslektor/øvingslærer - bachelorutdanningen i paramedisin

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

OsloMet søker deg som brenner for å sikre god kvalitet i det prehospitale akuttmedisinske feltet og som ønsker å være med på å utdanne fremtidige paramedisinere. Du vil kunne få muligheten til å være med å ta imot vårt 10ende jubileumskull høsten 2024.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, avdeling for prehospitalt arbeid, er det ledig to 100% midlertidige stillinger som universitetslektor/øvingslærer innen paramedisinfeltet. Det kan være aktuelt å dele opp stillingene i 50% stillinger, skriv i søknaden om dette er aktuelt for deg. Varighet på stillingene er seks måneder fra tiltredelse, med mulighet for forlengelse. Oppstart er 1. august 2024.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

Kvalifikasjonskrav 

I stilling som universitetslektor kreves bachelorgrad i paramedisin eller sykepleie og relevant mastergrad; eller 6-årig profesjonsstudium i medisin. 

I stillingen som øvingslærer kreves bachelorgrad i paramedisin eller sykepleie. 

For begge stillingskategorier kreves det i tillegg: 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi tilbyr 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 57-68, kroner 557 100 – 667 700 per år. Alternativt som1007 øvingslærer, lønnstrinn 47-60, kroner 480 900 – 584 500 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seksjon HR v/ emma.simensen@oslomet.no.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk somregulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følgeanbefalingene i denne.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 21. Mai 2024

Ref: 24/10709

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram