!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

53182bc045408f9a5e97aa249a029901.jpg

Universitetslektor til prosjektet «Bak Overskriftene»

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Ønsker du å gjøre en forskjell, og bidra til at studenter blir nysgjerrige på kritisk tenking og lærer hvordan man kritisk vurderer helsepåstander i media?

Fakultet for helsevitenskap igangsatte i 2018 et tverrfaglig prosjekt med navn «Bak Overskriftene». Målet med prosjektet er å hjelpe studenter med å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander i media.«Bak Overskriftene» skal nå videreutvikles gjennom et strategisk utviklingsprosjekt som løper fra 2022-2025. Vi søker nå etter en prosjektmedarbeider til en 100 % midlertidig stilling til dette prosjektet. Stillingen har en varighet på 2,5 år. Ønsket tiltredelse er 1. august 2022.Litt om prosjektet «Bak Overskriftene»: Vi eksponeres for en overflod av informasjon om blant annet helse gjennom mediene – og det kan være utfordrende å vite hva man kan stole på. Med «Bak Overskriftene» ønsker vi å introdusere og vekke nysgjerrighet for hvordan man kan kjenne igjen og skille mellom troverdige og mindre troverdige påstander. Læringsaktiviteter utviklet gjennom «Bak Overskriftene» er nå integrert i emnet «Evidence-Based Practice in Health Care/Kunnskapsbasert praksis» som er obligatorisk for alle bachelorstudenter på Fakultetet for helsevitenskap, og i et digitalt spill i kritisk tenkning. En overordnet målsetning er å utvikle et solid konsept til undervisning i kritisk tenkning med forankring på tvers av universitetets fakulteter. Å oppøve studenter i kritisk tenkning er en av kjerneoppgavene i UH-sektoren. Denne oppgaven er ikke ny, men informasjonslandskapet har endret seg med internett, sosiale medier og smarttelefoner. Relevansen av prosjektet har dermed økt samtidig som viktigheten av å ta velinformerte valg har økt. Gjennom «Bak overskriftene» ønsker vi å utforske mulighetene for, lage rammer for, samt skape et bærekraftig og innovativt kjennemerke/«utstillingsvindu» i kritisk tenkning for universitetet. Et mål med utstillingsvinduet er å invitere befolkningen inn og skape møtepunkter mellom ansatte, studenter og befolkningen. Både ansatte og studenter vil involveres i utviklingen av prosjektet.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har

Vi ønsker at du

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Relevant praktisk pedagogisk kompetanse er en fordel. Søkere som ved ansettelse ikke har pedagogisk basiskompetanse, oppfordres til å skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, det vil si kroner 468 300 – 604 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med din søknad laste opp følgende obligatoriske vedlegg: 

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

Saksnr: 22/03039Søknadsfrist: 7. juni 2022

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn