Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Universitetslektor til prosjektet Bak overskriftene

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Ønsker du å bidra til at studenter blir nysgjerrige på kritisk tenking og lærer hvordan man kritisk vurderer helsepåstander i media? 

Fakultet for helsevitenskap igangsatte i 2018 et tverrfaglig prosjekt med navnet ¨Bak overskriftene¨. Målet med prosjektet er å hjelpe studenter med å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander i media. ¨Bak overskriftene¨ har til hensikt å styrke kritisk tenkning hos studenter som står på trappene til å bli viktige samfunnsaktører, men omfatter også befolkningsrettede aktiviteter. Prosjektet skal videreutvikles gjennom et strategisk utviklingsprosjekt som løper fra 2022-2025. Stillingen har en varighet på 2 år og ønsket tiltredelse er 1. august 2023. Arbeidsoppgavene inkluderer koordinering av prosjektet og arbeidsoppgavene vil for en periode høsten 2023 inkludere prosjektledelse. 

Litt om prosjektet ¨Bak overskriftene¨: 

Vi eksponeres for en overflod av informasjon om blant annet helse gjennom mediene – og det kan være utfordrende å vite hva man kan stole på. Med ¨Bak overskriftene¨ ønsker vi å introdusere og vekke nysgjerrighet for hvordan man kan kjenne igjen og skille mellom troverdige og mindre troverdige påstander. En overordnet målsetning er å utvikle et solid konsept til undervisning i kritisk tenkning med forankring på tvers av universitets fakulteter. Å oppøve studenter i kritisk tenkning er en av kjerneoppgavene i UH-sektoren. Denne oppgaven er ikke ny, men informasjonslandskapet har endret seg med internett, sosiale medier, smarttelefoner og kunstig intelligens. Relevansen av prosjektet har dermed økt samtidig som viktigheten av å ta velinformerte valg har økt. Både ansatte og studenter vil involveres i utviklingen av prosjektet. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Vilkår

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Relevant praktisk pedagogisk kompetanse er en fordel. Søkere som ved ansettelse ikke har pedagogisk basiskompetanse, oppfordres til å skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er en fordel at du har: 

Ønskede personlige egenskaper: 

Personlig egnethet tillegges stor vekt 

Søknadsprosess: 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter du ikke får lastet opp, ta kontakt med Emma Simensen på e-post emma.simensen@oslomet.no. 

Vi tilbyr: 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk stillingskode universitetslektor ltr. 51-66, dvs. kr. 478 300 – 615 000,- pr. år. 

Andre opplysninger: 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 11. april 2023

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn