Spesialsykepleiere innen intensivsykepleie øver på prosedyrer

Universitetslektor vikariat innen sykepleie

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ønsker du å jobbe med undervisning og veiledning, og være med å utdanne dyktige sykepleiere?Vi søker deg som tar en aktiv rolle i sykepleierutdanningen ved å vise engasjement og et ønske om å bidra til å utdanne fremtidige sykepleiere. Hvis du er interessert i grunnleggende sykepleie og ønsker å bidra til kvalitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studenter, oppfordrer vi deg til å søke stillingen som universitetslektor.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmede arbeid, er det ledig et 80% vikariat i perioden 1. august 2024 - 31. juli 2025, med mulighet for forlengelse, som universitetslektor ved sykepleie på studiested Kjeller.

Fagområdet for stillingen er primært sykepleie til personer med komplette og sammensatte lidelser samt sykepleie til personer med akutt, kritisk og kronisk sykdom ved første, andre og tredje studieår. Personsentrert sykepleie er sentral i programplanen og OsloMet har som mål å utvikle sykepleieutdanningen til å være ledende innen sykepleie.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

Vi ønsker deg som

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 57 - 68, tilsvarende kroner 557 100 – 667 700 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram