!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

bfdc4a067e533481907d897be6b017d5.jpg

Universitetslektorer innen helsesykepleie

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

OsloMet har et ledende kompetansemiljø innen helsesykepleie.

Vil du være med å utdanne fremtidens helsesykepleiere og utvikle faget helsesykepleie?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig to faste 100 % stillinger som universitetslektor innen helsesykepleie. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.

Fagmiljøet og organisasjonen har påbegynt et spennende arbeid knyttet til endringer i utdanning og utvikling av faget. Det er utstrakt fagutviklings- og forskningsaktivitet ved instituttet. Vi har åtte forskningsgrupper og ansetter jevnlig stipendiater.

Vi ønsker deg som er nytenkende, faglig engasjert og som er opptatt av å utvikle helsesykepleiefaget.

Les mer om fakultetet og instituttet på vår nettside.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

Personlige egenskaper som er viktige for stillingen.

Du er ambisiøs på studentenes vegne, arbeider selvstendig og samtidig er du samarbeidsvillig og har stor arbeidskapasitet. Vi ønsker deg som er nysgjerrig og interessert i kollegers arbeid, samtidig bidrar du til en delekultur og et godt arbeidsmiljø. Vi vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner knyttet til en gitt oppgave i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300-604 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Du må laste opp alle disse dokumentene i vårt rekrutteringssystem. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist:.28.11.21Ref: 21/11288

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).