!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Vi søker etter en dyktig saksbehandlar til vår studieadministrasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vi søker etter en dyktig saksbehandlar til vår studieadministrasjon

Førstekonsulent

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering søker ny medarbeider i 100% fast stilling som førstekonsulent.

Stillingen inngår i en gruppe som jobber opp mot institutt for yrkesfaglærerutdanning og institutt for barnehagelærerutdanning. Arbeidssted vil være Kjeller, men med mulighet for endring.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

OsloMet er inne i et utviklings- og endringsarbeid og stillingens oppgaver kan bli endret.

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har erfaring fra studieadministrativt arbeid, spesielt eksamensarbeid og god kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk. Det er et pluss om du har erfaring med bruk av systemene FS, Inspera, TP og Public 360.

Vi ønsker deg som

 Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent stillingskode 1408, 402 600-479 600 kr. per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          23. feb

Ref:                        19/12899-2

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.