CampusSommer-81.jpg

Vi søker førstekonsulent til OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (STU), har et ledig vikariat som førstekonsulent tilknyttet autorisasjonsprøven i tolking, Tospråktesten og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) Vikariatet har en varighet på ett år og er for en av våre fast ansatte som skal ut foreldrepermisjon høsten 2024.

Kontoret har 9 engasjerte medarbeidere. Som del av OsloMets fagmiljø på tolking samarbeider vi med Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning om utvikling av kvalifiseringstilbud for tale- og tegnspråktolker. I et fagfelt i stor utvikling er vi nå på etter en medarbeider som kan gå inn i kontorets administrative oppgaver og være en støtte i den daglige driften, herunder særlig for arbeidet tilknyttet autorisasjonsprøven i tolking.

Arbeidssted er OsloMets campus i Oslo sentrum.

Som førstekonsulent hos oss vil dine arbeidsoppgaver i hovedsak være:

Oppgavene vil variere og du må være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor kontorets ansvarsområde. Noe reising og arbeid i helger vil også kunne forekomme.

Vi søker deg som har

Vi ønsker deg som

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 52 – 57 dvs. fra kr 516 800 pr. år til kr 557 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram