!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Vi søker førstekonsulent tilknyttet autorisasjonsprøven i tolking, Tospråktesten og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)  

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Er du god på planlegging og struktur og ser muligheter der andre ser begrensninger? Synes du det er spennende med samfunnsrelevante oppgaver og å være del av et dynamisk og faglig arbeidsmiljø?

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering ved LUI har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Seksjonen ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, rapportering, studentforvaltning, eksamensarbeid og internasjonalisering. Seksjonen består av fire studieadministrative kontor og denne stillingen er tilknyttet studieadministrativt kontor 4.

Kontor 4 utfører oppgaver på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har ansvar for drift og utvikling av autorisasjonsprøven i tolking, Tospråktesten og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO). Personer som har gjennomført et eller flere av disse kvalifiseringstilbudene for tolker, kan bli oppført i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no). Kontor 4 er en del av OsloMets fagmiljø på tolking og samarbeider med Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Kontoret har 8 medarbeidere som har ansvar for all administrasjon rundt kontorets test- og kursvirksomhet. Vi har for tiden også mange spennende utviklingsoppgaver og prosjekter på gang. Nå skal en av våre medarbeidere ut i permisjon og vi søker en vikar som kan gå inn i kontorets administrative oppgaver og være en støtte i den daglige driften. For rette person vil det være gode muligheter for å delta også i kontorets faglige oppgaver. Arbeidssted er OsloMets campus i Oslo sentrum.

 

Som førstekonsulent tilknyttet autorisasjonsprøven i tolking, Tospråktesten og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) vil dine arbeidsoppgaver i hovedsak være:

Oppgavene vil variere over tid, og du må være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor kontorets ansvarsområde. Noe reising og arbeidstid i helger vil også kunne forekomme.

Vi søker deg som har:

Vi ønsker deg som

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 43 - 54, dvs. kroner 413 500 – 491 200 pr. år

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn