d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Vi søker instituttleder til Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Norges fremste yrkespedagogiske miljø

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Vi søker instituttleder til Norges fremste yrkespedagogiske miljø

Om stillingen:

Som instituttleder vil du ha en sentral rolle i å videreutvikle OsloMets lærerutdanninger til å bli ledende i tråd med profilen om mangfold, bærekraft og det tverrprofesjonelle perspektivet. Du må derfor ha uttalte ambisjoner når det gjelder forskning, utdanning og formidling innenfor det yrkespedagogiske feltet, i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet har ca. 80 ansatte og en ledergruppe på totalt 5. Som instituttleder rapporterer du til dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og er en del av ledergruppen ved fakultetet.

Stillingen som instituttleder er en 4-årig åremålsstilling. Det er mulig å søke forlengelse i to perioder, altså inntil 12 år. Du blir bedre kjent med både fakultet og institutt på følgende nettsider: www.oslomet/om/lui og www.oslomet/om/lui/ylu.

Dine sentrale arbeidsoppgaver er:

Vi søker deg som har:

Det er en fordel at du har:

Som leder har du evne til å utøve god personal- og strategisk ledelse, og du har en tydelig, inkluderende og resultatorientert lederstil som fremmer godt arbeidsmiljø. Du har gode samarbeidsevner, relasjonelle ferdigheter, samt gode evner til å delegere, og motivere ledere og medarbeidere. Det er også viktig at du er en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor instituttets medarbeidere og studenter.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg:

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode1475 instituttleder, lønnstrinn 78-84, dvs kroner 790 100-935 300,- pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn