Vikariat som avdelingsingeniør i kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

Vil du være med og utdanne morgendagens ingeniører innenfor bachelor i bioteknologi og kjemi?

Ved fakultet for teknologi, kunst og design/Institutt for maskin, elektronikk og kjemi er det ledig vikariat som avdelingsingeniør innen bioteknologi og kjemi i fagområdet kjemi. Ønsket oppstart er så snart som mulig og senest august 2021. Les mer om fakultetet og Institutt for maskin, elektronikk og kjemi her: https://www.oslomet.no/om/tkd/mek


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

I samarbeid med andre ingeniører og emneansvarlige skal laboratorieundervisningen i generell kjemi, organisk kjemi, fysikalsk kjemi, kjemiteknikk, analytisk kjemi biokjemi og bioteknologi dekkes. Ingeniøren vil både arbeide selvstendig og i samarbeid med undervisningspersonalet. En del rutinearbeid må påregnes.

Vi søker deg som har

Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Dine ønskede egenskaper:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: Astrid Oust Janbu, epost: astridj@oslomet.no, tlf:91514326.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som Avdelingsingeniør i kode 1084, ltr. 33-45, NOK 356 100-416 400, eventuelt Avdelingsingeniør i kode 1085, ltr. 40-52, NOK 387 900-466 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          24.05.21

Ref:                      21/04513

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).