57bdc7a438b8982eaae7a3a0cc33dbd0.jpg

Vikariat som universitetslektor/ øvingslærer i sykepleierutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Har du et brennende ønske om å bidra til å utdanne fremtidens sykepleiere?

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeidere til to vikariater (50 %) i første studieår og tre vikariater (100 %) i andre studieår som universitetslektor/øvingslærer. Vikariatene har en varighet på ett år og er ledige fra 03.08.2020.

Sykepleierutdanningen ved OsloMet søker engasjerte sykepleiere med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av sykepleierutdanning. Vi oppfordrer deg til å søke hvis du er en sykepleier som er genuint interessert i grunnleggende sykepleie og som ønsker å bidra til kvalitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studenter, spesielt i første og andre studieår. Du må også kunne ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Dine arbeidsoppgaver vil være å

Vi søker deg som har  

Dersom det ikke melder seg søkere med universitetslektorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette i stilling som øvingslærer.

Det er en fordel at du har

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet ’s lønnspolitikk som universitetslektor, kode 1009, lønn kr. 456 400-594 400 (ltr. 51-66) for universitetslektor, ev. som øvingslærer, lønn kr. 428 200-532 300, (ltr. 47-60). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:  9.07.2020

Ref. : 20/05337

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.