!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

99a8de6dcefab631641bcb99817ed2f8.jpg

Virksomhetsarkitekt

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ønsker du å være en nøkkelperson for digital transformasjon ved OsloMet?

IT-avdelingen ved OsloMet er i vekst og har en nøkkelrolle i OsloMets strategi for digital transformasjon. Vi skal støtte oppunder sektorens utviklingsambisjoner knyttet til digitalisering. Vi skal bruke teknologi til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. Dette stiller høye krav til IT-avdelingens fremtidige leveranser, og vi søker nå en erfaren virksomhetsarkitekt.

Virksomhetsarkitekten skal bidra innenfor strategi- og forretningsutvikling, porteføljestyring, arkitekturstyring, helhetlig sikkerhetsstyring, store endringsprosjekter samt omforme virksomhetens strategi til effektiv virksomhetsendring.

Du vil lede en arkitekturenhet som i dag består av seks arkitekter. Enheten er under oppbygning.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om utdanning.

Arbeidsoppgavene krever at du har gode kommunikasjons- og fremstillingsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Det er en fordel om du er glad i og har erfaring fra å fasilitere workshops.

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Charlotte Latini i Experis kan også kontaktes:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) / senioringeniør (kode 1181) avhengig av kompetanse og erfaring. Lønn i lønnstrinn 75 – 86, kr 704 900 – 963 200,-  pr år.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 16.02.20
Ref:20/00433

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.