d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Vitenskapelig assistent til forskning på sosial og økonomisk ulikhet

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen 

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig en midlertidig stilling som vitenskapelig assistent knyttet til et av våre kjerneområder, Markedsvelferd, der vi forsker på hvordan sosial og økonomisk velferd i dag fordeles gjennom markeder og markedsliknende mekanismer. Forskningstemaer som dekkes innenfor dette området er blant annet personlig økonomi, levekår, økonomisk ulikhet, gjeldsproblemer og forbrukerpolitikk.

Denne stillingen er spesielt knyttet til SIFOs arbeid med referansebudsjettet for forbruksutgifter. Referansebudsjettet er et forskningsbasert verktøy som gir en oversikt over varer tjenester som er nødvendig for å ha en akseptabel levestandard. Budsjettet brukes i dag av en rekke offentlige og private instanser, som for eksempel NAV, banker og skolevesenet, og er et godt utgangspunkt for forskning på aktuelle samfunnsutfordringer som for eksempel levekår, ulikhet og fattigdom. Forskningen på referansebudsjettet er for tiden inne i en spennende
utviklingsfase, og budsjettilnærmingen tas i bruk i flere forskningsprosjekter.

Som vitenskapelig assistent på SIFO vil du bli del av landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFOs arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for brukerne tillegges vekt, og i denne stillingen vil du bidra til forskning som er direkte relevant for folks hverdagsliv.

Stillingen er et 2 års engasjement, og organisatorisk plassert i forskningsgruppen Forbrukerpolitikk og -økonomi. Bistand i prosjekter på andre felt må forventes.

Les mer om SIFO 
Les mer om forskningsgruppen Forbrukerpolitikk og økonomi 
Les mer om referansebudsjettet 

Arbeidsoppgaver og ansvar 

Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være 

Kvalifikasjoner

Ønskede egenskaper 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere
velkommen. Vi arbeider med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1020, lønnstrinn 40 – 50, det vil si kroner 396 900 – 461 300 brutto pr. år. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV med andre etterspurte dokumenter ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Nadia Vaagan, nadianag@oslomet.no.

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstillinger eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Har du spørsmål av administrativ art, kontakt 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).