d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Vitenskapelig assistent til satsningen Intelligent helse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vi søker en vitenskapelig assistent til et prosjekt innunder satsningen Intelligent helse. Stillingen er midlertidig for ett år i 100 %, men med mulighet for forlengelse i totalt to år. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for helsevitenskap (HV), men den som ansettes vil jobbe både for Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Ønsket oppstart så snart som mulig.

En bærekraftig velferdsstat er avhengig av nye løsninger som gir befolkningen bedre og mer effektive velferds-, helse og omsorgstjenester. For å løse utfordringene må det skapes nye arenaer i møte mellom fagmiljøer innen helse, teknologi og samfunnsvitenskap, helseforetakene, kommunene, næringslivet og brukerne. OsloMet, som den største leverandøren av kandidater til helsesektoren, vil møte dette behovet med satsningen Intelligent helse. Satsningen har vært under utvikling i flere år, og er etablert på tvers av institusjonen. Initiativet samler fagmiljøer innen helse, teknologi og samfunnsvitenskap. Intelligent helse skal spesielt bidra med kunnskap og løsninger for å fremme helse og bedre forebygging, behandling og rehabilitering; med søkelys på teknologi- og tjenesteutvikling innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

Arbeidsoppgaver

Som vitenskapelig assistent vil du ha som oppgave å holde i den daglige driften av prosjektet, og oppfølging og fremdrift av aktiviteter. Stillingen innebærer planlegging av konferanser og seminarer, inkludert faglig innhold og invitasjon av foredragsholdere, oppdatere nettsider, bidra til forberedelser av presentasjon av intelligent helse og søknadsskriving. Dine oppgaver vil innebære samhandling og kommunikasjon i et tverrfaglig og tverrsektorielt miljø. 

Du vil rapportere til faglig leder for Intelligent helse samt jobbe tett med arbeidsgruppen for Intelligent helse og dekanatene ved HV og TKD. Intelligent helse satsningen er institusjonsovergripende, og arbeidsplassen vil være OsloMets Campus i Pilestredet og på Romerike.

Kvalifikasjonskrav

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1020 vitenskapelig assistent, lønnstrinn 42-50, dvs. kroner 417 900 - 471 300 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påberegne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:  

OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.  

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Søknadsfrist: 14. august 2022

Ref.nr.: 22/03110

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn