043232e1e7e7d9eb5e9d27f7e071d1a2.jpg

Vitenskapelig assistent ved Cedic

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved forskningssentret CEDIC ved Institutt for sosialfag er det ledig en midlertidig 80% stilling som vitenskapelig assistent for perioden 01.08.22-31.01.23.

Cedic forsker på dialektiske spenninger mellom digitalisering og politikk, juss og etikk. Senteret studerer konsekvensene av disse spenningene for offentlige tjenester, demokrati og sosialt medborgerskap.

Den vitenskapelige assistenten skal bistå forskningssenteret med enklere forskningsarbeid, kommunikasjonsarbeid og fagadministrative oppgaver.  

Du må ha:

Du bør ha:

Vi kan tilby deg

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1020 vitenskapelig assistent, lønnstrinn 40-50 dvs kroner 396 900- 461 300 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen  ”søk på stillingen”. 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn