!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

bfdc4a067e533481907d897be6b017d5.jpg

Vitenskapelige assistenter til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere. Vi er lokalisert i Oslo ved Bislett.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra samfunnsfag og humanistiske fag som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi.

AFI har en økende oppdragsmengde og vi søker nå etter vitenskapelige assistenter.

Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste forskere i deres arbeid og bistå inn i forskningsprosjekter.

Stillingene er et 2 års engasjement.

Arbeidsoppgavene vil variere, men vil hovedsakelig være knyttet til å bistå med:

Kvalifikasjonskrav

Ønskede egenskaper

Vi ser etter deg som er interessert i arbeidsforskning. Det er også viktig at du samarbeider godt, er fleksibel, løsningsorientert og bidrar til fremdrift i prosjekter.

Vi tilbyr deg

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

Du må søke via OsloMet sin rekrutteringsportal, og det er viktig at du laster opp alle dokumentene der. Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Christina Lindskog; licr@oslomet.no, mob. 98872442.

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. Samlet ansettelsestid kan ikke overstige to år.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1020 Vitenskapelig assistent, i lønnsspenn NOK 387 900 - NOK 451 700 per år i 100 % stilling, ved oppnådd mastergrad. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse.

Arbeidsforskningsinstituttet er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).