REACH – forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barnehager og barndom i storby

Bildecollage som viser barnehagebarn ute og inne, navnet til REACH og logoen til OsloMet

Foto: Benjamin A. Ward / Pia Kristine Lang-Holmen, OsloMet

 

REACH er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barnehager og barndom i storbyen som samler kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og fra Oslo kommune. I REACH utforsker og utvikler vi kunnskap om hva som skaper en god barndom for barn i storbyen, med særlig fokus på de yngre barna.

REACH ser spesielt på barnehagen som oppvekstarena og som et møtested for barn og familier i det flerkulturelle Oslo. Vi skal iverksette forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i barnehagen.

Målet er at REACH skal

  • utvikle og dele verdifull kunnskap som kan danne grunnlaget for refleksjon og god inkluderende praksis i barnehager og kommunale tjenester rettet mot barn og familier;
  • gi praktiske og relevante verktøy til bruk i hverdagen, utviklet sammen med barnehager, ansatte og studenter ved OsloMet;
  • bidra til kunnskapsgrunnlaget for politikk- og strategiutforming;
  • gi et vesentlig bidrag til forskning innen mange fagfelt der barndom, barnehage, familie, storby og velferdsstaten er i fokus.

REACH samler forskere fra Institutt for barnehagelærerutdanning (Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier), Institutt for sosialfag (Fakultet for samfunnsvitenskap), Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Fakultet for helsevitenskap) og By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Oslo kommune (oslo.kommune.no) er også med som partner i REACH.

Les mer

Kontaktpersoner

Laster inn ...

Involverte personer ved OsloMet

Laster inn ...

Involverte personer utenfor OsloMet

  • Sahaya Kaithampillai, pedagogisk leder i Dynekilen barnehage
  • Anne-Stine Tømmeraas Bergsløkken, spesialrådgiver i Seksjon for barnehage, byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune
  • Frode Thorjussen, leder for barnehageenheten, Bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune