REACH – senter for tverrfaglig forskning på barnehager og barndom i storby

Barnehagebarn går på tur

Foto: Benjamin A. Ward, OsloMet

 

REACH utforsker barnehagen som en pedagogisk arena og et møtested for barn og familier i det flerkulturelle Oslo. REACH-samarbeidet skal iverksette forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i barnehagen.

Målet er at senteret skal

  • utvikle og dele verdifull kunnskap som kan danne grunnlaget for refleksjon og god inkluderende praksis i barnehager og kommunale tjenester rettet mot barn og familier;
  • gi praktiske og relevante verktøy til bruk i hverdagen, utviklet sammen med barnehager, ansatte og studenter ved OsloMet;
  • bidra til kunnskapsgrunnlaget for politikk- og strategiutforming;
  • gi et vesentlig bidrag til forskning innen mange fagfelt der barndom, barnehage, familie, storby og velferdsstaten er i fokus.

REACH samler forskere fra Institutt for barnehagelærerutdanning (Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier), Institutt for sosialfag (Fakultet for samfunnsvitenskap), Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Fakultet for helsevitenskap) og By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Oslo kommune (oslo.kommune.no) er også med som partner i REACH.