Ledige studieplasser for ledere i barnehage, skole og trafikkskole

Ønsker du å utvikle deg som leder? Våre videreutdanninger gir oppdatert og forskningsbasert kunnskap, og er samtidig utviklingsorienterte og praksisnære. Du får ferdigheter og kompetanse som gjør at du kan arbeide systematisk med din lederrolle. Søk nå!

Vi har ledige studieplasser på:

Slik søker du:

Åpne lenken til Søknadsweb (fsweb.no).