Yrkesfaglærerløftet

Utdanningstilbudene er for yrkesfaglærere som ønsker å bidra til høy kvalitet i fag- og yrkesopplæringen tilpasset arbeidslivets behov.

En lærer demonstrerer noe overfor to studenter innen yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell produksjon

 

Få oppdatert og forskningsbasert kompetanse

Det er et stort behov for yrkesfaglærere framover og lærerne trenger både teoretisk og praktisk kompetanse for å utdanne fremtidens fagarbeidere. 
"Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig bidrag for å sikre at vi har de fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge” (Yrkesfaglærerløftet - Strategi for fremtidens fagarbeidere). 

Tiltak: 

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere 
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene 
  • gode muligheter for kompetanseutvikling  

Kontakt oss

    Laster inn ...