Videreutdanning for yrkesfaglærere

Utdanningstilbudene er for yrkesfaglærere som ønsker å bidra til høy kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, tilpasset arbeidslivets behov.

En lærer demonstrerer noe overfor to studenter innen yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell produksjon

 

Få oppdatert og forskningsbasert kompetanse!

Yrkesfaglærere med høy teoretisk og praktisk kompetanse er nøkkelen til utdanning av fremtidens fagarbeidere. 

"Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig bidrag for å sikre at vi har de fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge” (Yrkesfaglærerløftet - Strategi for fremtidens fagarbeidere, regjeringen.no)

Les mer om videreutdanning for yrkesfaglærere på utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). Her finner du informasjon om søknadsprosessen, viktige datoer og stipend- eller vikarordning mens du studerer.

Kontakt meg om videreutdanning for yrkesfaglærere

Laster inn ...