Gjennomførte NFR-prosjekter

Tidligere gjennomførte prosjekter fra Norges forskningsråd.

Gjennomførte NFR-prosjekter ledet av NIBR

  • The Insurgent Citizenship in Brazil

    Forskningsprosjektet ‘Insurgent Citizenship in Brazil: The Role of Mega-Sports Events’ ble ledet av forsker Einar Braathen og ble finansiert av Norges forskningsråd.

  • The governance of climate services

    Forskningsrådsprosjektet The governance of climate services: Improving Knowledge Networks for Resilient and Socially Just Societies ble gjennomført i perioden 2014-2018.

  • Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN 2008)

    Dette evalueringsprosjektet har studert hvordan plandelen i plan- og bygningsloven (PBL) fungerer. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og ble gjennomført i perioden 2014-19.