English version

Nettverk for forsking om demokrati og politisk deltaking

Stortinget

Utgangspunktet for nettverket er at demokratiske prosedyrar, demokratisk fellesskap og demokratisk kultur er avgjerande for å sikre legitimiteten til ordningane i velferdsstaten.

I Noreg er vi vande til å regne demokratiet som eit sjølvsagt grunnlag når vi studerer andre politikkområde, men vi kan ikkje ta demokratiet som sjølvsagt. Demokrati er ferskvare og treng kontinuerleg vedlikehald. Eit viktig spørsmål er derfor om demokratiet er rusta til å handtere noverande og framtidige utfordringar.

Nettverket består av forskarar som har forska på spørsmål knytt til demokrati, og forskarar som ønskjer å styrkje kunnskapen sin om demokrati. Medlemene er tilknytt ulike seksjonar på NOVA. Felles for alle er interessa for utfordringane i demokratiet.

Vi har møter fire gonger i året for å diskutere utfordringane i demokratiet, forskingsprosjekt kvar enkelt jobbar med, og ulike teoretiske og metodiske tilnærmingar. Vi inviterer også eksterne foredragshaldarar.

Kontaktperson

  Laster inn ...
  • Medlemer

    Laster inn ...

   Aktuelle forskingsnyheiter

   To elever med ryggsekk står i kø for å stemme under skolevalget.
   Hvordan få ungdom til å delta i demokratiet?

   Nøkkelen kan ligge i hvordan kontroversielle temaer tas opp i klasserommet, viser ny forskning fra OsloMet.

   Forside av boka Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State
   NOVAs forsking om stats- og medborgarskap

   Ny bok: Korleis opplever sosialt marginaliserte grupper sosial ekskludering i demokratiske velferdsstatar?

   Gutt på vei ut av stemmeavlukke etter å ha avlagt stemme i skolevalg.
   Hvordan få unge til å delta mer i demokratiet?

   Skoleelever lærer mye fakta om demokratiet, men det er ikke avgjørende for at unge deltar i demokratiet.

   President Donald Trump på talerstol fotografert nedenfra
   Slik bruker høyreradikale Twitter

   Trump er personen som retvitres oftest av høyreradikale, ifølge forskningsprosjekt om hvordan ekstremister bruker sosiale medier.

   Portrett Kristian Heggebø i skinnjakke utendørs
   Solidaritet i Europa: – Det er et nokså dystert bilde som tegner seg

   – Det er åpenbart at det brede lag i veldig mange europeiske land er bekymret for innvandring, sier NOVA-forsker Kristian Heggebø.